Welkom op de site van de Hervormde gemeente Nieuwendijk.

Als reactie op de persconferentie van vrijdagavond voert de kerkenraad opnieuw coronamaatregelen in. We gaan terug naar de situatie zoals die van eerder dit jaar:
mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan, anderhalve meter afstand houden tussen huishoudens en niet zingen.
De kosters wijzen u een plek zoals eerder. Ook zorgen de kosters dat iedereen via de looproute de kerk verlaat, bank voor bank zoals voorheen.
Vanaf deze week zullen we ook weer gaan inschrijven voor de diensten via de website van de kerk. De kerkenraad vindt het jammer dat deze maatregelen nodig zijn en hoopt dat we snel weer terug kunnen schakelen naar reguliere diensten. We vragen u om thuis te blijven als u verkoudheidsklachten heeft.


Het is noodzakelijk om u vooraf aan te melden als u aan een dienst wilt deelnemen.
Via deze link kunt u zich aanmelden voor een dienst.
Aanmelden voor een dienst

Uiteraard zullen de diensten ook worden uitgezonden via de kerkradio, en via www.kerkdienstgemist.nl

Bijgewerkt beleidsplan
Na de zomervakantie willen we het beroepingswerk gaan opstarten. Een van de voorwaarden hiervoor is een bijgewerkt en goedgekeurd beleidsplan. In de kerkenraad hebben we het bestaande beleidsplan doorgenomen en bijgewerkt.
Lees hier het bijgewerkte beleidsplan

Ook vind u de zondagsbrief online
zondagsbrief 28 november 2021
Bijlage kerstpakket actie
kerstpakket actie 2021

Van de voorgaande 2 weken:
Zondagsbrief 21 november 2021
Zondagsbrief 14 november 2021

Als gemeente willen wij tot eer van de Heere samen groeien in de relatie met de Vader, door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest tot een getuigenis van Gods liefde.

Komende agenda items