Welkom op de site van de Hervormde gemeente Nieuwendijk.

Nieuwsbrief van het zendingsechtpaar Thomas en Cobi Roest
nieuwsbrief december 2022

Bijgewerkt beleidsplan
Na de zomervakantie willen we het beroepingswerk gaan opstarten. Een van de voorwaarden hiervoor is een bijgewerkt en goedgekeurd beleidsplan. In de kerkenraad hebben we het bestaande beleidsplan doorgenomen en bijgewerkt.
Lees hier het bijgewerkte beleidsplan

De zondagsbrief online
zondagsbrief 29 januari 2023

Van de voorgaande 2 weken:
Zondagsbrief 22 januari 2023
Zondagsbrief 15 januari 2023

Als gemeente willen wij tot eer van de Heere samen groeien in de relatie met de Vader, door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest tot een getuigenis van Gods liefde.

Komende agenda items