De Bijbelkring komt in het winterseizoen éénmaal per maand bij elkaar in ‘De Ark’ De kringavonden zijn op woensdagavond en beginnen om 20.00 uur. Rond 21.30 uur sluiten we af. Het doel van de Bijbelkring is om samen het Woord van God te onderzoeken en met elkaar in gesprek te komen over de betekenis van de Bijbel in ons leven, zowel voor ons persoonlijk leven als het leven als christelijke gemeente, in deze tijd.

We gebruiken dit seizoen het aansprekende boekje van ds. René van Loon, “Bouwers in de eerste gemeenten. Bijbelstudies over mensen rondom Paulus” .

Na de hemelvaart van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, gebeurde er ongelooflijk veel. Binnen enkele tientallen jaren ontstonden er christelijke gemeenten in het gehele gebied rond de Middellandse Zee. De Heilige Geest stakelde daarvoor mensen in. Eén van hen was Paulus. Rondom Paulus was er een hele kring van mannen en vrouwen die met hem meebouwden aan de eerste gemeenten. In dit bijbelstudieboekje brengt ds. Van Loon deze bouwers in de eerste gemeenten heel dichtbij. Deze inspirerende Bijbelstudies willen ons bemoedigen en ons laten zien hoe God met Zijn Geest door mensen heen werkt.

U bent altijd hartelijk welkom!

Voor meer informatie over de Bijbelkring kunt u contact opnemen met Jan Noordam, telefoon 0183 – 402155.