Op de maandelijkse Bijbelkring behandelen we met elkaar het boek “Openbaring”. Dit laatste Bijbelboek is niet zo ‘ontoegankelijk’ als we vaak denken. Het gaat in de eerste plaats over de tijd van Johannes (eind van de 1e eeuw), maar geeft ook een beeld van de geschiedenis als geheel en laat heel duidelijk zijn licht vallen op de toekomst. Op de Bijbelkring komen vragen aan de orde als: “Hoe was de situatie van de eerste lezers?’, ‘Welke verbindingen zijn er tussen de teksten in Openbaring en het Oude Testament?’ en ‘Wat is de relevantie van het Bijbelboek Openbaring voor ons, in de 20er jaren van deze 21e eeuw?’

In het winterseizoen 2023-2024 bespreken we met elkaar de brieven aan de zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3. Dit doen we aan de hand van (de map met de teksten uit) het boekje “Kernteksten uit Openbaring”. Dit door Jan Noordam geschreven boekje is mede ontstaan na een reis door west-Turkije, de gebied waar deze plaatsen liggen/hebben gelegen.. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van Engelstalige filmpjes van “Appian Media” en “Our Daily Bread Ministries” op YouTube over de situatie waarin de christenen in deze zeven gemeenten in die tijd leefden.
Wie het Engels niet zo goed beheerst kan via Instellingen bij YouTube ondertiteling in het Nederlands aanzetten!

Reis naar de zeven gemeenten

Patmos
Efeze
Smyrna
Pergamum
Thyatire
Sardis
Filadelfia
Laodicea

De Bijbelkring wordt gehouden op de woensdagavonden: 4 oktober 2023, 8 november 2023; 6 december 2023, 10 januari 2024, 7 februari 2024 en 20 maart 2024.

Op de wekelijkse “Zondagsbrief” en in het tweewekelijkse kerkblad “Kerkklanken” geven we aan welk Bijbelgedeelte op de eerstvolgende Bijbelkringavond wordt behandeld; en welke hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje aan de orde is.

We beginnen onze kringavonden om 20.00 uur, met koffie en thee, en komen bij elkaar in één van de zalen van “De Ark”, Biesboschstraat 18, Nieuwendijk.

Iedereen is hartelijk welkom om aan deze leerzame Bijbelkring deel te nemen.
Voor meer informatie: Jan Noordam, telefoon 0183-402155.
Evenals over eventueel vervoer, voor diegenen die niet zelfstandig naar de Bijbelkring zouden kunnen komen. Of ‘s avonds niet meer alleen over straat gaan.