Kerkenraad

L. de Rover (scriba)
Buitenkade 14
4273 GR Hank
06-51115637
scriba@hervormdnieuwendijk.nl

H.J. van den Ham (preses)
Buitenkade 10, Nieuwendijk
0183-304547

J. De Graaf (contact pastoraat)
Zevenbanseweg 6
0183-403641

Predikant

vacant
Pr. Julianaweg 13
0183-822410
predikant@hervormdnieuwendijk.nl

Preekvoorziener

L. de Rover
Buitenkade 14
4273 GR Hank
06-51115637
pvz.hgn@gmail.com

Diaconie

P. den Dekker (voorzitter)
Singel 32
4255HD Nieuwendijk
0183-409187
diaconie@hervormdnieuwendijk.nl

A. de Ruijter (penningmeester)
Kildijk 60, Nieuwendijk
06-40330461

Zondagsbrief

U kunt u aanmelden voor het ontvangen van de zondagsbrief via:
zondagsbrief.hgn@gmail.com
Ook uw bijdrage mag naar dit mailadres.

ANBI gegevens

Klik hier om de gegevens met betrekking tot de ANBI status te bekijken.

Kerkgebouw

Hervormde Kerk
Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk
0183-403430
info@hervormdnieuwendijk.nl

Kosters

W. Boterblom
Anemoonstraat 16, Nieuwendijk
0183-403125

Beheerder kerkgebouw

J. Nieuwenhuizen
Anemoonstraat 1, Nieuwendijk
0183-403640

Kerkrentmeesters

H.J. van den Ham (voorzitter-secretaris)
Buitenkade 10, Nieuwendijk
0183-304547

W. Donkersloot (penningmeester)
Kerkweg 10, Nieuwendijk
06-25455601

M. Lankhaar (secretaris)
Rijksweg 13
4255 GE Nieuwendijk
06-12424107
kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl

Ledenadministratie

I. Verschoor
Hoogjens 31-33
4254 XV Sleeuwijk
06-29038660 (op werkdagen niet voor 14u00)

Donaties / Giften:

Rekeningnummer: Rabobank NL06 RABO 0301 5023 31 EUR
Ten name van: Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwendijk
p/a Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk

Locatie