Adres

Herv. Kerk
Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk
info@hervormdnieuwendijk.nl

Kosters

W. Boterblom
Anemoonstraat 16
0183 403125

Beheerder De Ark

J. Nieuwenhuizen
Anemoonstraat 1
0183 403640

Kerkelijke administratie

F. van Os
Rijksweg 60
0183 402950

Kerkrentmeesters

H.J. van den Ham (voorzitter-secretaris)
Buitenkade 10
0183-304547

W. Donkersloot (penningmeester)
Kerkweg 10
06 25455601
kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl

Zondagsbrief

Uw bijdrage voor de zondagsbrief kunt u sturen naar:
zondagsbrief.hgn@gmail.com

Predikant

vacant
Pr. Julianaweg 13
0183 822410
predikant@hervormdnieuwendijk.nl

Scriba

Leen de Rover
Buitenkade 14
4273 GR Hank
06 5111 5637
scriba@hervormdnieuwendijk.nl

Kerkenraad

J. De Graaf (voorzitter)
Zevenbanseweg 6
0183 403641
kerkenraad@hervormdnieuwendijk.nl

Diaconie

T. van den Burgh (voorzitter)
Ippelseweg 10
0183 785440
diaconie@hervormdnieuwendijk.nl

Preekvoorziener

Leen de Rover
06 5111 5637
pvz.hgn@gmail.com

ANBI gegevens

Klik hier om de gegevens met betrekking tot de ANBI status te bekijken.

Donaties / Giften:

Rekeningnummer: Rabobank NL06 RABO 0301 5023 31 EUR
Ten name van: Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwendijk
p/a Biesboschstraat 18
4255 VM Nieuwendijk

Locatie