In onze gemeente volgen we de coronarichtlijnen die vanuit de PKN gegeven worden. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het overleg van de kerken met de overheid via CIO: het Interkerkelijk Contactorgaan in Overheidszaken (https://www.cioweb.nl). Op dit moment (1 feb 2023) zijn er geen specifieke maatregelen van kracht. Er zijn wel een aantal generieke maatregelen getroffen om besmetting tijdens de diensten te voorkomen. Zo wordt de kerkzaal extra geventileerd en wordt de lucht gefilterd om besmetting tijdens de diensten te voorkomen. Tijdens het avondmaal worden er losse bekertjes gebruikt.

Voor mensen die graag afstand houden worden er een aantal banken in de kerk gereserveerd. U kunt deze herkennen door de touwtjes die tussen de banken hangen.
De diensten worden ook uitgezonden via de kerkradio, en via www.kerkdienstgemist.nl