Ook dit jaar is er weer Follow Me, een vorm van catechese voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Na het startweekend hebben we 1 keer in de week een Follow Me Avond. We beginnen in de grote zaal van “De Ark”. Het eerste deel van de avond bestaat uit een intro- en een info-deel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei werkvormen zoals muziek, PowerPoint, video en spel. Na dit eerste deel gaan we in kleine groepjes uit elkaar. Ieder groepje wordt geleid door een mentor. In het kleine groepje is er ruimte voor jou met je vragen en ervaringen! Na afloop van de ontmoeting in het kleine groepje is er gelegenheid om nog wat na te praten en samen wat te drinken! Dat laatste natuurlijk alleen als je dat leuk vindt en er tijd voor hebt.

Het Follow Me team bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Jannet de Rover Buitenkade 14 Hank 0162 404347
Inske Verschoor De Hoogjens 33, Sleeuwijk 0183 303429
Magda van Ommeren Pr. Julianaweg 13 0183 822410
Nella Olieman Anemoonstraat 61 0183 404550
Algemeen e-mailadres:followme@hervormdnieuwendijk.nl

Eventuele bijzonderheden en wijzigingen worden aangegeven op de zondagsbrief. Hartelijk welkom en neem je vrienden mee!