In de gemeente is alles afhankelijk van de zegen van de HERE. “Bidt zonder ophouden!” lezen we dan ook in de brief aan de Tessalonicenzen. Eén opmerking is hierbij van belang: iedereen is van harte welkom om mee te bidden! Ook degenen die liever niet hardop bidden. Weet dat – ook al bid je niet hardop – je aanwezigheid belangrijk is! Immers ook in de stilte mag je meebidden, in de zekerheid dat de HERE ieder gebed hoort en verhoort. Als we bidden in geloof mogen we grote zegen verwachten van de HERE die zelf gezegd heeft: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden… Allen die graag mee willen bidden op woensdagavond of woensdagochtend van harte welkom!