Door middel van een dergelijke kring willen we stellen met trouwplannen en jong gehuwden helpen met het bouwen aan een christelijk huwelijk. Je maakt een keuze voor het huwelijk om dit een christelijke invulling te geven. Waar gaat het in een christelijk huwelijk om? Hoe staat dat in relatie tot de verwachtingen en ideaalbeelden van het huwelijk. Thema’s zijn bijv.: Gods bedoeling met het huwelijk, communicatie en conflicten, rolverdeling in het huwelijk, seksualiteit als geschenk van de Schepper, kinderen krijgen, plannen of nemen? Samen bidden. Het is de bedoeling, bij voldoende opgave, om een aantal avonden (in overleg) daarvoor af te spreken.