Ook dit jaar zijn er weer een grote groep mensen actief voor het jeugdwerk. In deze gemeentegids mogen wij u iets vertellen over het jeugdwerk. En dat doen we graag!

We zijn nog op zoek naar nieuwe mensen die zich in willen zetten voor de jeugd in onze kerk. Bent u of ben jij geïnteresseerd om mee te helpen in het werk met de jeugd, spreek dan iemand aan die ook in het jeugdwerk zit. U / je bent van harte welkom!

Het vinden van nieuwe leiding is moeilijk. Denk er goed over na voor u / jij nee zegt. Er is een korter, hoewel niet altijd gemakkelijker, antwoord. Onze jeugd heeft ons, zeker in de maatschappij van vandaag, harder nodig dan ooit het geval is geweest. Ze verdient daarom een volmondig ja ! op de vraag of u of jij ons wil helpen.

Het kan zijn dat als er niet genoeg leiding is of kinderen komen dat we bepaalde clubs niet kunnen laten draaien.

En voor wie echt de tijd niet kan vinden of simpelweg niet tot onze ‘doelgroep’ hoort, u kunt ons op allerlei alternatieve manieren steunen. Bijvoorbeeld met materialen voor de knutselonderdelen. Maar zeker ook door uw geestelijke steun.

We gaan er met elkaar weer een mooi seizoen van maken!

De jeugdraad

De jeugdraad is het overkoepelend orgaan van het jeugdwerk en zorgt, via jeugdouderling, voor het contact met de kerkenraad.De doelstelling van de jeugdraad is om de jeugd kennis te laten maken met God en hen meer over Hem en Zijn woord te vertellen, hen te leren hoe Hij van ons verwacht dat wij leven.

Bij de realisatie hiervan tracht de jeugdraad mee gestalte te geven aan een kerk, een gemeente, waarin ook voor jongeren een plaats is en waarin zij zich door de rest van de gemeente omarmd voelen.De jeugdraad tracht haar doelen met name te bereiken door middel van kindernevendienst (KND), clubs, Rock Solid (RS), jongerenpastoraat en de jongerendienstcommissie (JDC). Tevens willen we voor en met de jeugd actief zijn in allerlei evenementen.

Zitting in de jeugdraad hebben: jeugdouderling en afgevaardigden uit de verschillende onderdelen van het jeugdwerk.Daar jeugdouderling soms ook actief deelneemt aan het jeugdwerk kan de grootte en samenstelling van de groep variëren. Contact met de gemeente wordt door de jeugdraad zeer op prijs gesteld, op die manier houden we voeling met wat in de gemeente leeft en kunnen we daar optimaal op inspelen.

De jeugdraad bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Marleen Geluk 0183 405161
Secretaris: Judith van der Burgh 0183 785440
namens de kerkenraad: Henk-Jan van den Ham (jongerenpastoraat) 0183 304547
namens de clubs: Bij toerbeurt
namens de KND: Jan de Graaf 0183 403641
namens de JDC: Bij toerbeurt
namens RS: Bij toerbeurt