Over het corona virus

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest. (Ps. 91:1, 2, 5 en 6)
Onze hele maatschappij is in de ban van het Corona virus. Elke dag worden we overspoeld met berichten over het aantal mensen dat getroffen is door het virus. Het slechte nieuws blijft zich maar opstapelen. Maar dan mogen we hoop en troost putten uit psalm 91. Niet het corona virus heeft het laatste woord! Onze God is degene die alles in Zijn hand heeft. We mogen weten dat we in Zijn hand veilig zijn. Ook al woeden de stormen in onze maatschappij en in ons leven, Hij is onze toevlucht.
In onderstaande stukjes willen we u bijpraten over de maatregelen die genomen zijn in onze kerk m.b.t. het corona virus.

Kerkdiensten

De komende kerkdiensten gaan door in een aangepaste vorm. In de diensten van 22 en 29 maart zal onze eigen predikant voorgaan. In de kerk zullen alleen de noodzakelijke personen aanwezig zijn. Deze diensten zullen worden uitgezonden via de kerkradio en via deze site of www.kerkdienstgemist.nl. Dit geldt voor de ochtenddienst en de avonddienst.
Indien u geen internet toegang heeft, dan zijn er andere manieren om de dienst te beluisteren. Neem hiervoor even contact op met uw wijkouderling.

Zondagsbrief

We zijn gewend om elke zondag de zondagsbrief te lezen. Dat willen we ook blijven doen. Op de site zal elke week de zondagsbrief worden gezet. Daarnaast zal de brief ook via de mail worden verspreid. Wilt u de brief digitaal ontvangen, stuur dan even een mail naar zondagsbrief.hgn@gmail.com. Heeft u geen mail, neem dan contact op met uw wijkouderling.

Luiden van de klok

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Praktische hulp

Graag willen we elkaar helpen en elkaar tot hand en voet zijn. Als u hulp nodig heeft, dan helpen we u graag! Neemt u even contact op met uw wijkouderling.
Namens de kerkenraad