De bijbelkring komt in het winterseizoen éénmaal per maand bij elkaar in de Ark. De avonden beginnen om 20.00 uur en wel op de woensdagavond. Het doel van deze avonden is om met elkaar te praten over Gods Woord en daardoor te groeien in de kennis van onze Heere Jezus Christus en in de genade. (2 Petr. 3: 18) We behandelen het Bijbelboek Openbaring. U bent te allen tijde welkom!