Bijna alle zondagochtenden in het jaar is er voor alle kinderen van de basisschool de KND. Maar er is ook altijd plaats voor nichtjes/neefjes, vriendjes/vriendinnetjes of logeetjes. Kortom; er is plaats voor iedereen!

Na het openingsgebed, verlaten de kinderen met de leiding, de kerkdienst, om in de bijruimten op hun eigen niveau naar het woord van God te luisteren. Hiervoor wordt de methode ‘Vertel het maar’ gehanteerd.

Iedere week kiest de methode een thema vanuit een bijbelgedeelte. De uitwerking van dit thema wordt in drie niveau’s aangeboden voor de onder-, midden- en bovenbouw. Ook de bijbehorende werkjes worden in verschillende vormen, passend bij de verschillende leeftijden, weergegeven. Bij al die verschillen blijft de boodschap voor alle niveau’s gelijk!

Zo proberen we er steeds weer een gezellig klein halfuurtje van te maken, waarin we praten, luisteren, knutselen, zingen en bidden.

Tijdens het lied na de preek komen we met zijn allen weer de kerkdienst in. Om de gemeenteleden deelgenoot te laten zijn van wat de kinderen die ochtend verteld is, doet de leiding met de kinderen hiervan tijdens ‘het praatje’ verslag. Zo kun je thuis ook nog eens napraten over of vragen beantwoorden naar aanleiding van het thema van die dag. Het geeft ook een stukje betrokkenheid en interesse vanuit de gemeente weer, voor onze kleinste gemeenteleden.

Het is goed om daarna met elkaar te danken en onder de zegen als gemeente met kinderen weer op weg te gaan!

Informatie KND:   Jan de Graaf   –  0183 403641