Wij geloven in de onmetelijke liefde van God voor mensen. Deze liefde zien we tot uiting komen in het zenden van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is voor onze zonden gestorven! Wie in geloof op Hem ziet, ontvangt nieuw leven met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hiervoor zijn we Gemeente, om dit goede nieuws te delen met elkaar en met hen die Hem nog niet kennen.

Wij geloven in één God, de Schepper van alle dingen.

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon, Die onze zonden en schuld op Zich genomen heeft en door Zijn opstanding de dood heeft overwonnen, waardoor ook wij straks in Zijn opstanding mogen delen.

Wij geloven in de Heilige Geest, Die levend maakt en vernieuwt.

Wij geloven dat God wereldwijd Zijn Gemeente samenroept om Hem te eren, te dienen, te loven, te prijzen en Hem trouw te blijven in ons doen en laten, opdat ook anderen ingewonnen mogen worden voor Hem.

Wij geloven dat onze Heiland na Zijn opstanding weer naar de hemel is gegaan en zien vol verwachting uit naar Zijn wederkomst op de wolken op Gods tijd.

Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven, wat tijdens ons leven al ingaat en zich straks voortzet tot in eeuwigheid.