Voor vrouwen van alle leeftijden is er één keer in de maand op dinsdagmorgen Vrouwen-koffie-ochtend in de Ark. Deze ochtenden zijn bedoeld om met elkaar over het geloof te praten. En met name het toepassen van het geloof in het leven en werken van alledag. Dat willen we dit seizoen doen aan de hand van het boekje “Redding voor Gods volk”. Hierbij willen wij u dan ook uitnodigen om met ons mee te doen, om met en van elkaar te leren. Er zijn elke maand stencils over het onderwerp, die u tijdig in de hal van de kerk kunt vinden. We drinken om 9.30 uur koffie (altijd met iets lekkers).